Raport roczny za 2011 r.

30.03.2012 (roczny 8/2012)

Zarząd Spółki GKS GieKSa Katowice S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny za 2011 r.
Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 2 Zał. nr 3 Reg. ASO

 

Załączniki:

Sprawozdanie Finansowe 2011.pdf rozmiar: 4779.4 kB List Prezesa + Sprawozdanie Zarządu.pdf rozmiar: 2270.6 kB Opinia i raport biegłego rewidenta.pdf rozmiar: 2327.9 kB

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 

Jacek Krysiak - Prezes Zarządu Radosław Bryłka - prokurent

 

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga