Struktura akcjonariatu GKS Gieksa katowice s.a.

(stan na dzien 14.07.2020)
Akcjonariusz Numer ID Ilość akcji Procent
Miasto Katowice 276255387 60 800 000
85,36%
Trust Trading sp. z o. o. 278053268 5 775 878
8,11%
Pozostali (mniej niż 5% głosów na WZA) 4 647 857
6,53%
Klub współfinansowany z budżetu miasta Katowice
Główny sponsor klubu
Partner
Złoty
Partner srebrny
Przyjaciel
GieKSy
Partnerzy techniczni
Partnerzy