Struktura akcjonariatu GKS Gieksa katowice s.a.

(stan na dzien 01.03.2024)
Akcjonariusz Numer ID Ilość akcji Procent
Miasto Katowice 276255387 74 800 000
87,77%
Trust Trading sp. z o. o. 278053268 5 775 878
6,78%
Pozostali (mniej niż 5% głosów na WZA) 4 647 857
5,45%
Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
PKO BP Ekstraklasa