Zasady współpracy

Zasady współpracy GKS GieKSa Katowice S.A. z mediami

1. Za współpracę Klubu z mediami odpowiada Dział Komunikacji GKS-u Katowice.

2. Wszelkie pytania dotyczące funkcjonowania GKS-u Katowice oraz prośby o możliwość spotkań i wywiady pracownikami z Klubu należy kierować do Działu Komunikacji.

3. Bieżących informacji o działalności GKS-u Katowice udziela rzecznik prasowy. W przypadku najważniejszych zdarzeń, GKS Katowice będzie publikował oświadczenia na oficjalnej stronie internetowej lub organizował konferencje prasowe.

4. Przedstawiciele mediów są zobowiązani do uszanowania prawa autoryzacji wypowiedzi przedstawicieli GKS-u Katowice.

5. Przedstawiciele mediów zainteresowani obserwowaniem lub rejestrowaniem zajęć treningowych GKS-u Katowice zobowiązani są do wcześniejszego uprzedzenia o tym fakcie Działu Komunikacji i uzyskania stosownej zgody. Praca mediów nie może zakłócać treningów drużyn GKS-u Katowice, a wejście dziennikarzy na obiekt sportowy może odbywać się tylko za wiedzą Działu Komunikacji.

6. GKS Katowice prowadzi bazę dziennikarzy w Internetowym Biurze Prasowym na stronie Accredito.com, do których rozsyła informacje na temat najważniejszych aspektów funkcjonowania klubu.

7. Procesy akredytacyjne na wydarzenia organizowane przez GKS Katowice prowadzone są w Internetowym Biurze Prasowym na stronie Accredito.com  zgodnie z dostępnym tam regulaminem.