Informacje

Nazwa: GKS GieKSa Katowice S.A.
Data założenia Klubu: 27 lutego 1964 r.
Barwy: Złoto-Zielono-Czarne
Siedziba: ul. Bukowa 1A, 40-108 Katowice
T: + 48 32 254 89 14
F: +48 32 479 55 57
E: [email protected]
Krajowy Rejestr Sądowy: 0000336380
Kapitał zakładowy 85.723.735,00 PLN opłacony w całości
NIP: 954-26-82-868

 

INFORMACJE LICENCYJNE
Kwota wypłacona pośrednikom w okresie 01.01.2023 r. - 31.12.2023 r. wyniosła 0 zł.

Raport Roczny za 2023 rok
Sprawozdanie finansowe za 2023 rok
Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2023 rok
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2023