Regulamin

Regulamin systemu akredytacyjnego na mecze piłkarskiego GKS-u Katowice

1. Klub przyznaje akredytacje stałe na rundę oraz jednorazowe na poszczególne mecze. Aby je otrzymać, należy zarejestrować się w Internetowym Biurze Prasowym GKS Katowice. Złożenie wniosku o akredytację, nie oznacza jej automatycznego przyznania. Potwierdzenie uzyskania akredytacji następuje w Internetowym Biurze Prasowym.

2. W związku z ograniczoną liczbą miejsc, w pierwszej kolejności pozytywnie rozpatrywane będą wnioski akredytacyjne największych redakcji regularnie informujących o GKS-ie Katowice.

3. Akredytacje można odbierać w dniu meczu w Biurze Obsługi Kibica (kontener przed Stadionem Miejskim), najwcześniej na 2 godziny przed rozpoczęciem spotkania. Do odbioru akredytacji niezbędne jest okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość. Dziennikarze bez identyfikatora nie będą mieli wstępu na obiekt. Akredytacje nie będą wydawane osobom trzecim i nieupoważnionym. Wewnętrzny parking na obiekcie jest zamknięty, prosimy o pozostawianie samochodów na parkingu zewnętrznym.

4. Akredytacja upoważnia przedstawicieli mediów do przebywania na loży prasowej zlokalizowanej na szczycie sektora 3 Trybuny Głównej, strefie mieszanej oraz w sali konferencyjnej. Wejście na Stadion Miejski odbywa się przez bramę główną, a następnie wejściem na sektor 3 Trybuny Głównej.

5. Fotoreporterzy są zobowiązani przed wejściem na płytę stadionu pobrać i nałożyć na siebie kamizelkę ze znacznikiem „FOTO” (dostępna w Biurze Obsługi Kibica, a po meczu ją zwrócić w Sali konferencyjnej. Zabronione jest korzystanie z kamizelek innych, niż wydawanych przez klub (np. kamizelek wydanych przez inny klub, bądź własnych). Poruszanie się w obrębie boiska bez identyfikatora i kamizelki jest zabronione. Akredytacje dla fotoreporterów upoważniają do przebywania w strefie za linią band, w sali konferencyjnej oraz w strefie przy ławkach rezerwowych (wyłącznie do momentu zakończenia prezentacji i rzutu monetą). Wejście na Stadion Miejski odbywa się przez bramę główną, a następnie przez bramę techniczną mieszczącą się między Trybuną Główną a Północną.

6. Składy meczowe dostępne są najwcześniej na godzinę przed rozpoczęciem spotkania.

7. Wyłączne prawo do filmowania Pola Gry mają: EKSTRAKLASA LIVE PARK Sp. z o. o. (producent sygnału telewizyjnego); a także kluby na własne potrzeby szkoleniowe. Pozostałe media mają zakaz filmowania pola gry. Akceptacja niniejszego regulaminu jest równoznaczna z akceptacją poniższego oświadczenia:

Oświadczam, że podczas wykonywania obowiązków służbowych/pracowniczych, a związanych z obsługą dziennikarską spotkań piłkarskich odbywanych w ramach Rozgrywek Ekstraklasy, w sezonie 2024/2025:
a) nie będę dokonywał jakiejkolwiek rejestracji obrazu lub dźwięku, odwzorowującej przebieg spotkania w zakresie pola gry (płyty boiska),
b) utrwalony, w jakiejkolwiek postaci, materiał dziennikarski ograniczony będzie wyłącznie do obrazu trybun, miejsc przed stadionem lub jego pomieszczeń, wywiadów z zawodnikami, trenerami, sędziami, bądź innymi osobami uczestniczącymi w przebiegu spotkania.
c) Jednocześnie oświadczam, że zobowiązuję się do zapewnienia, aby obowiązki wynikające z niniejszego oświadczenia były także przestrzegane przez osoby mi towarzyszące (np. członków ekipy technicznej, operatorów kamer, itp.).

8. Po meczu GKS Katowice zapewnia dostęp do strefy mieszanej (hol na parterze Trybuny Głównej) oraz organizuje konferencję prasową w sali konferencyjnej (II piętro, p. 212) z trenerami obu drużyn.

9. W przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszych zasad, regulaminu stadionu lub regulaminu imprezy masowej, akredytacja może zostać zawieszona lub odebrana.

10. Wszystkie kwestie dotyczące funkcjonowania przedstawicieli mediów przy okazji meczów Ekstraklasy odbywają się w zgodzie z regulaminami Ekstraklasy S.A dostępnymi TUTAJ.