Komunikaty EBI

Data
Typ
Numer
Temat
1
17.07.2024
Bieżący
15/2024

Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GKS GieKSa Katowice S.A.

2
25.06.2024
Bieżący
14/2024

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy dnia 25 czerwca 2024 r.

3
26.04.2024
Kwartalny
13/2024

Jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2024 r.

4
18.04.2024
Bieżący
12/2024

Powołanie Członka Rady Nadzorczej GKS GieKSa Katowice S.A.

5
18.04.2024
Bieżący
11/2024

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy dnia 18 kwietnia 2024 r.

6
15.04.2024
Bieżący
10/2024

Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Emitenta

7
15.04.2024
Bieżący
09/2024

Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024”.

8
12.04.2024
Roczny
08/2024

Raport roczny za 2023 r.

9
11.04.2024
Bieżący
07/2024

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

10
28.03.2024
Bieżący
06/2024

Korekta raportu bieżącego nr 5/2024 z dnia 27.03.2024 r. - Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Emitenta

11
27.03.2024
Bieżący
05/2024

Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Emitenta

12
22.03.2024
Bieżący
04/2024

Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GKS GieKSa Katowice S.A.

13
01.03.2024
Bieżący
3/2024

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii AD oraz zmiany statutu Spółki

14
26.01.2024
Kwartalny
2/2024

Jednostkowy raport okresowy za IV kwartał 2023 r.

15
05.01.2024
Bieżący
01/2024

Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2024 r.

16
14.11.2023
Bieżący
17/2023

Zakończenie subskrypcji akcji serii AD spółki GKS GieKSa Katowice SA z siedzibą w Katowicach

17
27.10.2023
Kwartalny
16/2023

Jednostkowy raport okresowy za III kwartał 2023 r.

18
10.10.2023
Bieżący
15/2023

Podjęcie przez Zarząd GKS GieKSa Katowice SA uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego

19
25.08.2023
Bieżący
14/2023

Powołanie Prezesa Zarządu Spółki

20
25.08.2023
Bieżący
13/2023

Odwołanie Prezesa Zarządu Spółki

21
27.07.2023
Kwartalny
12/2023

Jednostkowy raport okresowy za II kwartał 2023 r.

22
30.06.2023
Bieżący
11/2023

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy dnia 30 czerwca 2023r.

23
09.06.2023
Bieżący
10/2023

Zakończenie współpracy z Prezesem Zarządu Spółki

24
29.05.2023
Bieżący
9/2023

Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GKS GieKSa Katowice S.A.

25
27.04.2023
Kwartalny
8/2023

Jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2023 r.

26
12.04.2023
Roczny
7/2023

Raport Roczny za 2022 rok

27
10.03.2023
Bieżący
6/2023

Powołanie Wiceprezesa Zarządu Spółki (uzupełnienie raportu nr 5/2023 o życiorys Wiceprezesa Zarządu)

28
28.02.2023
Bieżący
5/2023

Powołanie Wiceprezesa Zarządu Spółki

29
17.02.2023
Bieżący
04/2023

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii AC oraz zmiany statutu Spółki

30
27.01.2023
Kwartalny
03/2023

Jednostkowy raport okresowy za IV kwartał 2022 r.