Ludzie GieKSy

Dyrektor Zarządzający/Prokurent - Marcin Ćwikła
Dyrektor Finansowy - Jolanta Sonik
Dyrektor Sekcji Piłki Nożnej - Robert Góralczyk
Dyrektor Sekcji Siatkówki - Dariusz Łyczko

Biuro Zarządu - Justyna Zaręba
T: 725 250 889 E: biuro@gkskatowice.eu

RADA NADZORCZA

Przewodniczący RN - Andrzej Noras
Członek RN - Sławomir Witek
Członek RN - Wojciech Andrzejewski
Członek RN - Janusz Olesiński
Sekretarz RN - Małgorzata Wójcik

Oficjalny partner klubu
Główny sponsor klubu
Sponsor
Premium
Partner
platynowy
Partner
Złoty
Partner srebrny
Przyjaciel
GieKSy
Partnerzy techniczni
Partnerzy