Komunikaty EBI

Data Typ Numer Temat
12.04.2024 roczny 08/2024 Raport roczny za 2023 r.
11.04.2024 bieżący 07/2024 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
28.03.2024 bieżący 06/2024 Korekta raportu bieżącego nr 5/2024 z dnia 27.03.2024 r. - Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Emitenta
27.03.2024 bieżący 05/2024 Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Emitenta
22.03.2024 bieżący 04/2024 Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GKS GieKSa Katowice S.A.
01.03.2024 bieżący 3/2024 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii AD oraz zmiany statutu Spółki
26.01.2024 kwartalny 2/2024 Jednostkowy raport okresowy za IV kwartał 2023 r.
05.01.2024 bieżący 01/2024 Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2024 r.
14.11.2023 bieżący 17/2023 Zakończenie subskrypcji akcji serii AD spółki GKS GieKSa Katowice SA z siedzibą w Katowicach
27.10.2023 kwartalny 16/2023 Jednostkowy raport okresowy za III kwartał 2023 r.
10.10.2023 bieżący 15/2023 Podjęcie przez Zarząd GKS GieKSa Katowice SA uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego
25.08.2023 bieżący 14/2023 Powołanie Prezesa Zarządu Spółki
25.08.2023 bieżący 13/2023 Odwołanie Prezesa Zarządu Spółki
27.07.2023 kwartalny 12/2023 Jednostkowy raport okresowy za II kwartał 2023 r.
30.06.2023 bieżący 11/2023 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy dnia 30 czerwca 2023r.
09.06.2023 bieżący 10/2023 Zakończenie współpracy z Prezesem Zarządu Spółki
29.05.2023 bieżący 9/2023 Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GKS GieKSa Katowice S.A.
27.04.2023 kwartalny 8/2023 Jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2023 r.
12.04.2023 roczny 7/2023 Raport Roczny za 2022 rok
10.03.2023 bieżący 6/2023 Powołanie Wiceprezesa Zarządu Spółki (uzupełnienie raportu nr 5/2023 o życiorys Wiceprezesa Zarządu)
28.02.2023 bieżący 5/2023 Powołanie Wiceprezesa Zarządu Spółki
17.02.2023 bieżący 04/2023 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii AC oraz zmiany statutu Spółki
27.01.2023 kwartalny 03/2023 Jednostkowy raport okresowy za IV kwartał 2022 r.
23.01.2023 bieżący 02/2023 Odwołanie Wiceprezesa Zarządu Spółki
05.01.2023 bieżący 01/2023 Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2023 r.
22.11.2022 bieżący 14/2022 Zakończenie współpracy z Wiceprezesem Zarządu Spółki
17.11.2022 bieżący 13/2022 Zakończenie subskrypcji akcji serii AC spółki GKS GieKSa Katowice SA z siedzibą w Katowicach
27.10.2022 kwartalny 12/2022 Jednostkowy raport okresowy za III kwartał 2022 r.
20.10.2022 bieżący 11/2022 Podjęcie przez Zarząd GKS GieKSa Katowice SA uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego
28.07.2022 kwartalny 10/2022 Jednostkowy raport okresowy za II kwartał 2022 r.
15.06.2022 bieżący 9/2022 Powołanie członków Rady Nadzorczej kolejnej IX kadencji
13.06.2022 bieżący 8/2022 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy dnia 13 czerwca 2022r.
11.05.2022 bieżący 07/2022 Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GKS GieKSa Katowice S.A.
29.04.2022 kwartalny 06/2022 Jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2022 r.
14.04.2022 bieżący 05/2022 Korekta raportu rocznego za 2021 r. (4/2022)
12.04.2022 roczny 04/2022 Raport roczny za 2021 r.
28.01.2022 kwartalny 03/2022 Jednostkowy raport okresowy za IV kwartał 2021 r.
19.01.2022 bieżący 02/2022 Powołanie Wiceprezesa Zarządu Spółki
11.01.2022 bieżący 01/2022 Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2022 r.
24.11.2021 bieżący 15/2021 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii AB oraz zmiany statutu Spółki
17.11.2021 bieżący 14/2021 Zawarcie umowy z biegłym rewidentem o badanie sprawozdania finansowego
28.10.2021 kwartalny 13/2021 Jednostkowy raport okresowy za III kwartał 2021 r.
28.09.2021 bieżący 12/2021 Korekta raportu bieżącego nr 11/2021 (omyłka w dacie zawarcia umowy objęcia akcji) Zakończenie subskrypcji akcji serii AB spółki GKS GieKSa Katowice SA z siedzibą w Katowicach
28.09.2021 bieżący 11/2021 Zakończenie subskrypcji akcji serii AB spółki GKS GieKSa Katowice SA z siedzibą w Katowicach
10.09.2021 bieżący 10/2021 Podjęcie przez Zarząd GKS GieKSa Katowice SA uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego
29.07.2021 kwartalny 9/2021 Jednostkowy raport okresowy za II kwartał 2021 r.
28.06.2021 bieżący 8/2021 Powołanie Prezesa Zarządu na kolejną kadencję
28.06.2021 bieżący 7/2021 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy dnia 28 czerwca 2021r.
31.05.2021 bieżący 6.2021 Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GKS GieKSa Katowice S.A.
29.04.2021 kwartalny 5/2021 Jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2021 r.
12.04.2021 roczny 4/2021 Raport roczny za 2020 r.
29.03.2021 bieżący 3/2021 Zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta przez osobę zarządzającą
28.01.2021 kwartalny 2/2021 Jednostkowy raport okresowy za IV kwartał 2020 r.
07.01.2021 bieżący 1/2021 Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2021 r.
21.12.2020 bieżący 18/2020 Piąte wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji GKS GieKSa Katowice S.A. w celu ich dematerializacji
03.12.2020 bieżący 17/2020 Czwarte wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji GKS GieKSa Katowice S.A. w celu ich dematerializacji
10.11.2020 bieżący 16/2020 Trzecie wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji GKS GieKSa Katowice S.A. w celu ich dematerializacji.
29.10.2020 kwartalny 15/2020 Jednostkowy raport okresowy za III kwartał 2020 r.
19.10.2020 bieżący 14/2020 Drugie wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji GKS GieKSa Katowice S.A. w celu ich dematerializacji.
28.09.2020 bieżący 13/2020 Pierwsze wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji GKS GieKSa Katowice S.A. w celu ich dematerializacji.
29.07.2020 kwartalny 12/2020 Jednostkowy raport okresowy za II kwartał 2020 r.
14.07.2020 bieżący 11/2020 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w ramach emisji akcji serii AA
26.06.2020 bieżący 10/2020 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy dnia 26 czerwca 2020r.
01.06.2020 bieżący 9/2020 Uzupełnienie raportu nr 4/2020 o Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2019 rok
28.05.2020 bieżący 8/2020 Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GKS GieKSa Katowice S.A.
29.04.2020 bieżący 7/2020 Zakończenie subskrypcji akcji serii AA spółki GKS GieKSa Katowice SA z siedzibą w Katowicach
28.04.2020 bieżący 6/2020 Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w Sprawozdaniu finansowym za rok 2019 GKS GieKSa Katowice S.A. w Zestawieniu zmian w kapitale (funduszu) własnym
28.04.2020 kwartalny 5/2020 Jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2020 r.
10.04.2020 roczny 4/2020 Raport roczny za 2019 r.
02.04.2020 bieżący 3/2020 Podjęcie przez Zarząd GKS GieKSa Katowice SA uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego
30.01.2020 kwartalny 2/2020 Jednostkowy raport okresowy za IV kwartał 2019 r.
07.01.2020 bieżący 1/2020 Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2020 r.
06.12.2019 bieżący 23/2019 Zawarcie umowy z biegłym rewidentem o badanie sprawozdania finansowego
28.10.2019 kwartalny 22/2019 Jednostkowy raport okresowy za III kwartał 2019 r.
29.08.2019 bieżący 21/2019 Odwołanie Prokurenta Spółki
27.08.2019 bieżący 20/2019 Powołanie Prezesa Zarządu Spółki (uzupełnienie raportu nr 18/2019 o życiorys Prezesa Zarządu)
26.08.2019 bieżący 19/2019 Odwołanie Prokurenta Spółki
26.08.2019 bieżący 18/2019 Powołanie Prezesa Zarządu Spółki
08.08.2019 kwartalny 17/2019 Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy dnia 8 sierpnia 2019 r.
26.07.2019 kwartalny 16/2019 Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2019 r.
12.07.2019 bieżący 15/2019 Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GKS GieKSa Katowice S.A.
01.07.2019 bieżący 14/2019 Powołanie członka Rady Nadzorczej (uzupełnienie raportu nr 13/2019 o życiorys członka Rady Nadzorczej)
12.06.2019 bieżący 13/2019 Powołanie członka Rady Nadzorczej
12.06.2019 bieżący 12/2019 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy dnia 12 czerwca 2019 r.
10.06.2019 bieżący 12/2019 Odwołanie Prezesa Zarządu Spółki
20.05.2019 bieżący 10/2019 Odwołanie Prokurenta Spółki
16.05.2019 bieżący 9/2019 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w ramach emisji akcji serii Z
03.05.2019 bieżący 8/2019 Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GKS GieKSa Katowice S.A.
26.04.2019 kwartalny 7/2019 Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 r.
16.04.2019 bieżący 6/2019 Korekta jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok (nr 5/2019)
10.04.2019 roczny 5/2019 Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za 2018 r.
27.03.2019 bieżący 4/2019 Zakończenie subskrypcji akcji serii Z spółki GKS GieKSa Katowice SA z siedzibą w Katowicach
07.03.2019 bieżący 3/2019 Podjęcie przez Zarząd GKS GieKSa Katowice SA uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego
28.01.2019 kwartalny 2/2019 Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2018 r.
07.01.2019 bieżący 1/2019 Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2019 r.
26.11.2018 kwartalny 29/2018 Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 r.
30.08.2018 bieżący 28/2018 Powołanie członka Rady Nadzorczej (uzupełnienie raportu nr 27/2018 o życiorys członka RN)
23.08.2018 bieżący 27/2018 Powołanie członka Rady Nadzorczej
23.08.2018 bieżący 26/2018 Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy dnia 23 sierpnia 2018 r.
01.08.2018 bieżący 25/2018 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w ramach emisji akcji serii Y
27.07.2018 kwartalny 24/2018 Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2018 r.
26.07.2018 bieżący 23/2018 Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GKS GieKSa Katowice S.A.
12.07.2018 bieżący 22/2018 Powołanie Prokurentów i udzielenie prokury (uzupełnienie raportu nr 20/2018 o życiorysy prokurentów)
11.07.2018 bieżący 21/2018 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
03.07.2018 bieżący 20/2018 Powołanie Prokurentów i udzielenie prokury
28.06.2018 bieżący 19/2018 Powołanie Prezesa Zarządu na kolejną kadencję
28.06.2018 bieżący 18/2018 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy dnia 28 czerwca 2018 r.
01.06.2018 bieżący 17/2018 Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GKS GieKSa Katowice S.A.
30.05.2018 bieżący 16/2018 Przyznanie licencji na grę w I lidze w sezonie 2018/2019
11.05.2018 bieżący 15/2018 Powołanie członka Rady Nadzorczej (uzupełnienie raportu nr 14/2018 o życiorys członka RN)
10.05.2018 bieżący 14/2018 Powołanie członka Rady Nadzorczej
10.05.2018 bieżący 13/2018 Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy dnia 10 maja 2018 r.
09.05.2018 bieżący 12/2018 Uzupełnienie raportu bieżącego nr 11/2018 poprzez doprecyzowanie (Rezygnacja członka Rady Nadzorczej)
07.05.2018 bieżący 11/2018 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
27.04.2018 kwartalny 10/2018 Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 r.
18.04.2018 bieżący 9/2018 Zakończenie subskrypcji akcji serii Y spółki GKS GieKSa Katowice SA z siedzibą w Katowicach
16.04.2018 roczny 8/2018 Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za 2017 r.
10.04.2018 bieżący 7/2018 Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GKS GieKSa Katowice S.A.
06.04.2018 bieżący 6/2018 Zmiana daty przekazania raportu rocznego
28.03.2018 bieżący 5/2018 Podjęcie przez Zarząd GKS GieKSa Katowice SA uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego
05.02.2018 kwartalny 4/2018 Raport kwartalny za IV kwartał 2017 r.
31.01.2018 bieżący 3/2018 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w ramach emisji akcji serii X
24.01.2018 bieżący 2/2018 Zmiana daty przekazania raportu kwartalnego
08.01.2018 bieżący 1/2018 Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2018 r.
19.12.2017 bieżący 25/2017 Zawarcie umowy z biegłym rewidentem o badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych
11.12.2017 bieżący 24/2017 Zakończenie subskrypcji akcji serii X spółki GKS GieKSa Katowice SA z siedzibą w Katowicach
24.11.2017 bieżący 23/2017 Podjęcie przez Zarząd GKS GieKSa Katowice SA uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego
02.11.2017 bieżący 22/2017 Odwołanie i powołanie członka Zarządu Spółki
27.10.2017 bieżący 21/2017 Zawarcie umowy z biegłym rewidentem
27.10.2017 kwartalny 20/2017 Raport kwartalny za III KW 2017 r.
14.09.2017 bieżący 19/2017 Rezygnacja członka Zarządu Spółki GKS GieKSa Katowice SA
04.09.2017 bieżący 18/2017 Rejestracja zmian Statutu Spółki
28.07.2017 kwartalny 17/2017 Raport kwartalny za II KW 2017 r.
21.06.2017 bieżący 16/2017 Powołanie członka Rady Nadzorczej (uzupełnienie raportu nr 15/2017 o życiorys członka RN)
13.06.2017 bieżący 15/2017 Powołanie członka Rady Nadzorczej
13.06.2017 bieżący 14/2017 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy dnia 13 czerwca 2017 r.
12.06.2017 bieżący 13/2017 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
01.06.2017 bieżący 12/2017 Korekta raportu rocznego (nr 5/2017) – Raport roczny za 2016 rok
31.05.2017 bieżący 11/2017 Powołanie Członków Zarządu Spółki
29.05.2017 bieżący 10/2017 Przyznanie licencji na grę w I lidze w sezonie 2017/2018
23.05.2017 bieżący 9/2017 Rezygnacja członków Zarządu Spółki GKS GieKSa Katowice SA
22.05.2017 bieżący 8/2017 Zawarcie umowy z biegłym rewidentem
16.05.2017 bieżący 7/2017 Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GKS GieKSa Katowice S.A.
28.04.2017 kwartalny 6/2017 Raport kwartalny za I kwartał 2017 r.
18.04.2017 roczny 5/2017 Raport roczny za 2016 r.
06.04.2017 bieżący 4/2017 Zmiana daty przekazania raportu rocznego
02.02.2017 bieżący 3/2017 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w ramach emisji akcji serii W
27.01.2017 kwartalny 2/2017 Raport kwartalny za IV kwartał 2016 r.
09.01.2017 bieżący 1/2017 Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2017 r.
08.12.2016 bieżący 24/2016 Zakończenie subskrypcji akcji serii W spółki GKS GieKSa Katowice SA z siedzibą w Katowicach
30.11.2016 bieżący 23/2016 Podjęcie przez Zarząd GKS GieKSa Katowice SA uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego
28.10.2016 kwartalny 22/2016 Raport kwartalny za III kwartał 2016 r.
25.10.2016 bieżący 21/2016 Zmiana daty przekazania raportu kwartalnego
12.10.2016 bieżący 20/2016 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w ramach emisji akcji serii U oraz zmiana adresu
08.09.2016 bieżący 19/2016 Zakończenie subskrypcji akcji serii U spółki GKS GieKSa Katowice SA z siedzibą w Katowicach
25.08.2016 bieżący 18/2016 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w ramach emisji akcji serii T
12.08.2016 bieżący 17/2016 Podjęcie przez Zarząd GKS GieKSa Katowice SA uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego
28.07.2016 kwartalny 16/2016 Raport kwartalny za II kwartał 2016 r.
27.07.2016 bieżący 15/2016 Zakończenie subskrypcji akcji serii T spółki GKS GieKSa Katowice SA z siedzibą w Katowicach
14.07.2016 bieżący 14/2016 Podjęcie przez Zarząd GKS GieKSa Katowice SA uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego
14.07.2016 bieżący 13/2016 Rejestracja zmian Statutu Spółki
21.06.2016 bieżący 12/2016 Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej
01.06.2016 bieżący 11/2016 Przyznanie licencji na grę w I lidze w sezonie 2016/2017
25.05.2016 bieżący 10/2016 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy dnia 25 maja 2016 r.
28.04.2016 bieżący 9/2016 Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GKS GieKSa Katowice S.A.
22.04.2016 kwartalny 8/2016 Raport kwartalny za I kwartał 2016 r.
20.04.2016 bieżący 7/2016 Zmiana daty przekazania raportu kwartalnego
15.04.2016 roczny 6/2016 Raport roczny za 2015 r.
03.02.2016 bieżący 5/2016 POWOŁANIE PROKURENTA SAMOISTNEGO SPÓŁKI
02.02.2016 bieżący 4/2016 REZYGNACJA PROKURENTA SPÓŁKI
29.01.2016 bieżący 3/2016 Zawarcie umowy na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizacja uprawiania sportu w 2016 roku”
28.01.2016 kwartalny 2/2016 Raport kwartalny za IV kwartał 2015 r.
04.01.2016 bieżący 1/2016 Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2016 r.
18.12.2015 bieżący 30/2015 Rejestracja zmian Statutu Spółki
26.11.2015 bieżący 29/2015 Uzupełnienie raportu bieżącego nr 28/2015 z dnia 25.11.2015 r.
25.11.2015 bieżący 28/2015 Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy dnia 25 listopada 2015 r.
13.11.2015 kwartalny 27/2015 Raport kwartalny za III kwartał 2015 r.
29.10.2015 bieżący 26/2015 Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GKS GieKSa Katowice S.A.
23.10.2015 bieżący 25/2015 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w ramach emisji akcji serii S
19.08.2015 bieżący 24/2015 Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego
13.08.2015 kwartalny 23/2015 Raport kwartalny za II kwartał 2015 r.
11.08.2015 bieżący 22/2015 Zmiana daty przekazania raportu kwartalnego
02.07.2015 bieżący 21/2015 Powołanie członków Rady Nadzorczej (uzupełnienie raportu nr 19/2015 o życiorysy członków RN)
11.06.2015 bieżący 20/2015 Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej
10.06.2015 bieżący 19/2015 Powołanie członków Rady Nadzorczej
10.06.2015 bieżący 18/2015 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy dnia 10 czerwca 2015 r.
08.06.2015 bieżący 17/2015 Rezygnacja członków Rady Nadzorczej
19.05.2015 bieżący 16/2015 Przyznanie licencji na grę w I lidze w sezonie 2015/2016
18.05.2015 bieżący 15/2015 Powołanie członków Zarządu Spółki
18.05.2015 bieżący 14/2015 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w ramach emisji akcji serii R
15.05.2015 kwartalny 13/2015 Raport kwartalny za I kwartał 2015 r.
14.05.2015 bieżący 12/2015 Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GKS GieKSa Katowice S.A.
14.05.2015 roczny 11/2015 Raport roczny za 2014 r.
12.05.2015 bieżący 10/2015 Zmiana daty przekazania raportu rocznego
30.04.2015 bieżący 9/2015 Zmiana daty przekazania raportu rocznego
15.04.2015 bieżący 8/2015 Zmiana daty przekazania raportu rocznego
26.03.2015 bieżący 7/2015 Podpisanie umowy objęcia akcji serii R wyemitowanych w ramach podwyższenia kapitału w ramach kapitału docelowego
23.03.2015 bieżący 6/2015 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w ramach emisji akcji serii P
05.03.2015 bieżący 5/2015 Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego
13.02.2015 kwartalny 4/2015 Raport kwartalny za IV kwartał 2014 r.
11.02.2015 bieżący 3/2015 Podpisanie umowy objęcia akcji serii P wyemitowanych w ramach podwyższenia kapitału w ramach kapitału docelowego
29.01.2015 bieżący 2/2015 Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego
09.01.2015 bieżący 1/2015 Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2015 r.
10.12.2014 bieżący 25/2014 Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy dnia 10 grudnia 2014 r.
14.11.2014 kwartalny 24/2014 Raport kwartalny za III kwartał 2014 r.
12.11.2014 bieżący 23/2014 Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GKS GieKSa Katowice S.A.
03.11.2014 bieżący 22/2014 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w ramach emisji akcji serii O
27.08.2014 bieżący 21/2014 Podpisanie umowy objęcia akcji serii O wyemitowanych w ramach podwyższenia kapitału w ramach kapitału docelowego
14.08.2014 kwartalny 20/2014 Raport kwartalny za II kwartał 2014 r.
13.08.2014 bieżący 19/2014 Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego
13.08.2014 bieżący 18/2014 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w ramach emisji akcji serii N
17.06.2014 bieżący 17/2014 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy dnia 17 czerwca 2014 r.
14.06.2014 bieżący 16/2014 Przyznanie licencji na grę w I lidze w sezonie 2014/2015
31.05.2014 bieżący 15/2014 Uchwała Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie odmowy przyznania licencji
16.05.2014 bieżący 14/2014 Korekta załącznika do raportu bieżącego nr 13/2014 ( Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GKS GieKSa Katowice S.A.)
15.05.2014 bieżący 13/2014 Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GKS GieKSa Katowice S.A.
15.05.2014 kwartalny 12/2014 Raport kwartalny za I kwartał 2014 r.
13.05.2014 bieżący 11/2014 Podpisanie umowy objęcia akcji serii N wyemitowanych w ramach podwyższenia kapitału w ramach kapitału docelowego
08.05.2014 bieżący 10/2014 Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego
07.05.2014 roczny 9/2014 Raport roczny za 2013 r.
30.04.2014 bieżący 8/2014 Zmiana daty przekazania raportu rocznego
15.04.2014 bieżący 7/2014 Zmiana daty przekazania raportu rocznego
02.04.2014 bieżący 6/2014 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w ramach emisji akcji serii M
21.02.2014 bieżący 5/2014 Podpisanie umowy o układ ratalny z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
14.02.2014 kwartalny 4/2014 Raport kwartalny za IV kwartał 2013 r.
10.02.2014 bieżący 3/2014 Podpisanie umowy objęcia akcji serii M wyemitowanych w ramach podwyższenia kapitału w ramach kapitału docelowego
04.02.2014 bieżący 2/2014 Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego
14.01.2014 bieżący 1/2014 Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2014 r.
20.12.2013 bieżący 45/2013 Życiorys członka zarządu
09.12.2013 bieżący 44/2013 Powołanie członka Zarządu Spółki
14.11.2013 bieżący 43/2013 Raport kwartalny za III kwartał 2013 r.
12.11.2013 bieżący 42/2013 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w ramach emisji akcji serii Ł
11.10.2013 bieżący 41/2013 Podpisanie umowy objęcia akcji serii Ł wyemitowanych w ramach podwyższenia kapitału w ramach kapitału docelowego
11.10.2013 bieżący 40/2013 Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej
08.10.2013 bieżący 39/2013 Powołanie członków Rady Nadzorczej (uzupełnienie raportu nr 37/2013 o życiorysy członków RN)
07.10.2013 bieżący 38/2013 Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego
30.09.2013 bieżący 37/2013 Powołanie członków Rady Nadzorczej
30.09.2013 bieżący 36/2013 Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy dnia 30 września 2013 r.
16.09.2013 bieżący 35/2013 Rezygnacja członków Rady Nadzorczej
13.09.2013 bieżący 34/2013 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w ramach emisji akcji serii L
10.09.2013 bieżący 33/2013 Zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariusza
02.09.2013 bieżący 32/2013 Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GKS GieKSa Katowice S.A.
16.08.2013 bieżący 31/2013 Podpisanie umowy objęcia akcji serii L wyemitowanych w ramach podwyższenia kapitału w ramach kapitału docelowego
14.08.2013 kwartalny 30/2013 Raport kwartalny za II kwartał 2013 r.
23.07.2013 bieżący 29/2013 Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego
28.06.2013 bieżący 28/2013 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w ramach emisji akcji serii K
27.06.2013 bieżący 27/2013 Życiorys członka zarządu
24.06.2013 bieżący 26/2013 Odwołanie i powołanie członka Zarządu Spółki
24.06.2013 bieżący 25/2013 Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej
19.06.2013 bieżący 24/2013 Powołanie członków Rady Nadzorczej (uzupełnienie raportu nr 22/2013 o życiorysy członków RN)
18.06.2013 bieżący 23/2013 Przyznanie licencji na grę w I lidze w sezonie 2013/2014
18.06.2013 bieżący 22/2013 Powołanie członków Rady Nadzorczej
17.06.2013 bieżący 21/2013 Wygaśnięcie mandatu członka Zarządu
17.06.2013 bieżący 20/2013 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy dnia 17 czerwca 2013 r.
14.06.2013 bieżący 19/2013 Korekta załącznika - projekty uchwał - do raportu bieżącego EBI nr 16/2013 (Zawiadomienie o zwołaniu ZWZ Spółki GKS GieKSa Katowice S.A.)
06.06.2013 bieżący 18/2013 Uchwała Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie odmowy przyznania licencji
23.05.2013 roczny 17/2013 Korekta załączników do raportu rocznego nr 13/2013 (Raport roczny za 2012 r.)
22.05.2013 bieżący 16/2013 Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GKS GieKSa Katowice S.A.
17.05.2013 bieżący 15/2013 Podpisanie umowy objęcia akcji serii K wyemitowanych w ramach podwyższenia kapitału w ramach kapitału docelowego
15.05.2013 kwartalny 14/2013 Raport kwartalny za I kwartał 2013 r.
15.05.2013 roczny 13/2013 Raport roczny za 2012 r.
23.04.2013 bieżący 12/2013 Zmiana daty przekazania raportu rocznego
17.04.2013 bieżący 11/2013 Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego
27.03.2013 bieżący 10/2013 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w ramach emisji akcji serii J
22.03.2013 bieżący 9/2013 Zmiana daty przekazania raportu rocznego
28.02.2013 bieżący 8/2013 Podpisanie umowy objęcia akcji serii J wyemitowanych w ramach podwyższenia kapitału w ramach kapitału docelowego
22.02.2013 bieżący 7/2013 Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji serii J
16.02.2013 bieżący 6/2013 Cofnięcie wniosku o ogłoszenie upadłości GKS GieKSa Katowice S.A.
14.02.2013 kwartalny 5/2013 Raport kwartalny za IV kwartał 2012 r.
31.01.2013 bieżący 4/2013 Zawieszenie kary zakazu dokonywania transferów krajowych i zagranicznych
31.01.2013 bieżący 3/2013 Otrzymanie zawiadomienia o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki
25.01.2013 bieżący 2/2013 Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2013 r.
16.01.2013 bieżący 1/2013 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w ramach emisji akcji serii I
12.12.2012 bieżący 46/2012 Powołanie członka Zarządu Spółki
14.11.2012 kwartalny 45/2012 Raport kwartalny za III kwartał 2012 r.
05.11.2012 bieżący 44/2012 Podpisanie umowy objęcia akcji serii I wyemitowanych w ramach podwyższenia kapitału w ramach kapitału docelowego
25.10.2012 bieżący 43/2012 Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego
25.10.2012 bieżący 42/2012 Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej
24.10.2012 bieżący 41/2012 Rezygnacja członka Zarządu
18.10.2012 bieżący 40/2012 Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy dnia 18 października 2012 r.
18.10.2012 bieżący 39/2012 Powołanie członków Rady Nadzorczej
18.10.2012 bieżący 38/2012 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
21.09.2012 bieżący 37/2012 Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GKS GieKSa Katowice S.A.
21.09.2012 bieżący 36/2012 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
20.09.2012 bieżący 35/2012 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
14.09.2012 bieżący 34/2012 Powołanie członków Rady Nadzorczej
14.09.2012 bieżący 33/2012 Odwołanie członków Rady Nadzorczej
14.09.2012 bieżący 32/2012 Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy dnia 14 września 2012 r.
16.08.2012 bieżący 31/2012 Powołanie Prokurenta Spółki
14.08.2012 bieżący 30/2012 Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GKS GieKSa Katowice S.A.
14.08.2012 kwartalny 29/2012 Raport kwartalny za II kwartał 2012 r.
14.08.2012 bieżący 28/2012 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w ramach emisji akcji serii H
01.08.2012 bieżący 27/2012 Powołanie członka Zarządu Spółki
01.08.2012 bieżący 26/2012 Odwołanie członka Zarządu Spółki
23.07.2012 bieżący 25/2012 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
19.07.2012 bieżący 24/2012 Oddalenie odwołania GKS GieKSa Katowice S.A.
17.07.2012 bieżący 23/2012 Oświadczenie GKS GieKSa Katowice S.A.
10.07.2012 bieżący 22/2012 Przyznanie licencji na grę w I lidze w sezonie 2012/2013
22.06.2012 bieżący 21/2012 Podpisanie umowy objęcia akcji serii H wyemitowanych w ramach podwyższenia kapitału w ramach kapitału docelowego
14.06.2012 bieżący 20/2012 Uchwała Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie odmowy przyznania licencji
14.06.2012 bieżący 19/2012 Sprostowanie oczywistej pomyłki pisarskiej w treści uchwały nr 1/06/2012 podjętej po wznowieniu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
02.06.2012 bieżący 18/2012 Treść uchwały podjętej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy po wznowieniu obrad w dniu 01 czerwca 2012 r.
02.06.2012 bieżący 17/2012 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w ramach emisji akcji serii G
18.05.2012 bieżący 16/2012 Sprostowanie oczywistej pomyłki pisarskiej w treści uchwały nr 6/05/2012 podjętej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 15 maja 2012 r.
17.05.2012 bieżący 15/2012 Orzeczenie z Polskiego Związku Piłki Nożnej
16.05.2012 bieżący 14/2012 Powołanie członków Zarządu Spółki
16.05.2012 bieżący 13/2012 Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej
15.05.2012 kwartalny 12/2012 Raport kwartalny za I kwartał 2012 r.
15.05.2012 bieżący 11/2012 Powołanie członków Rady Nadzorczej
15.05.2012 bieżący 10/2012 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy dnia 15 maja 2012 r.
17.04.2012 bieżący 9/2012 Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GKS GieKSa Katowice S.A.
30.03.2012 roczny 8/2012 Raport roczny za 2011 r.
16.03.2012 bieżący 7/2012 Korekta raportu bieżącego nr 4/2012 (Powołanie Prokurenta Spółki)
16.03.2012 bieżący 6/2012 Podpisanie umowy objęcia akcji serii G wyemitowanych w ramach podwyższenia kapitału w ramach kapitału docelowego
16.03.2012 bieżący 5/2012 Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego
16.03.2012 bieżący 4/2012 Powołanie prokurenta Spółki
05.03.2012 bieżący 3/2012 Zmiana daty przekazania raportu rocznego
14.02.2012 kwartalny 2/2012 Raport kwartalny za IV kwartał 2011 r.
31.01.2012 bieżący 1/2012 Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2012 r.
22.12.2011 bieżący 17/2011 Zbycie aktywów o istotnej wartości: - Zbycie akcji Pronox S.A. w upadłości układowej
14.12.2011 bieżący 16/2011 Zbycie aktywów o istotnej wartości - Zbycie akcji Pronox Technology S.A. w upadłości układowej.
24.11.2011 bieżący 15/2011 Zarejestrowanie Fundacji \"Młoda GieKSa\"
14.11.2011 kwartalny 14/2011 Raport kwartalny za III kwartał 2011 r.
02.11.2011 bieżący 13/2011 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F.
30.09.2011 bieżący 12/2011 Zakończenie subskrypcji akcji serii F i dokonanie przydziału akcji
01.09.2011 bieżący 11/2011 Powołanie członków Rady Nadzorczej
01.09.2011 bieżący 10/2011 Korekta załącznika do raportu bieżącego nr 9/2011 (Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy dnia 31 sierpnia 2011 r.)
01.09.2011 bieżący 9/2011 Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy dnia 31 sierpnia 2011 r.
24.08.2011 bieżący 8/2011 Uchwała Zarządu w sprawie zmiany uchwały z dnia 29 lipca 2011 r. nr 16/07/2011
16.08.2011 kwartalny 7/2011 Korekta raportu kwartalnego za II kwartał 2011 r.
16.08.2011 kwartalny 6/2011 Raport kwartalny za II kwartał 2011 r.
04.08.2011 bieżący 5/2011 Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GKS GieKSa Katowice S.A.
29.07.2011 bieżący 4/2011 Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego
27.07.2011 bieżący 3/2011 Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2011 r.
26.07.2011 bieżący 2/2011 Wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji serii A, B, C, D i E spółki GKS GieKSa Katowice S.A.
12.07.2011 bieżący 1/2011 Wprowadzenie do obrotu akcji serii A, B, C, D i E spółki GKS GieKSa Katowice S.A.
Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga