Struktura akcjonariatu GKS Gieksa katowice s.a.

(stan na dzien 24.11.2021)
Akcjonariusz Numer ID Ilość akcji Procent
Miasto Katowice 276255387 72 300 000
87,40%
Trust Trading sp. z o. o. 278053268 5 775 878
6,98%
Pozostali (mniej niż 5% głosów na WZA) 4 647 857
5,62%
Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga