Przetargi

Zabezpieczenie imprez sportowych na rzecz GKS GieKSa Katowice S.A.
POSTĘPOWANIE NR Z8/55465

Zamawiający informuje, że w dniu dzisiejszym wszczęte zostało postępowanie na Zabezpieczenie imprez sportowych na rzecz GKS GieKSa Katowice S.A. Prowadzone jest ono za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem:
https://gkskatowice.logintrade.net/zapytania_email,50657,2b1051fe40e703e2f84344cf9113f0d2.htm
l
Szczegóły dotyczące udziału w postępowaniu zamieszczone są w załączonym ogłoszeniu.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


Dostawa sprzętu sportowego na potrzeby działalności sekcji hokeja na lodzie GKS GieKSa Katowice S.A. wraz z transportem
POSTĘPOWANIE NR Z6/55465

Zamawiający informuje, że w dniu dzisiejszym wszczęte zostało postępowanie na dostawę sprzętu sportowego dla sekcji hokeja na lodzie. Prowadzone jest ono za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem:
https://gkskatowice.logintrade.net/zapytania_email,50650,524ef470750593be393c662669144abf.html
Szczegóły dotyczące udziału w postępowaniu zamieszczone są w załączonym ogłoszeniu.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


Dostawa odzieży na potrzeby działalności sekcji piłki nożnej, piłki siatkowej oraz hokeja na lodzie GKS GieKSa Katowice S.A. wraz z transportem.
POSTĘPOWANIE NR Z5/55465

Zamawiający informuje, iż w dniu dzisiejszym pod adresem
https://gkskatowice.logintrade.net/zapytania_email,48463,f4f9e0871b6e148df95ce5c04ade3200.html
opublikowane zostało postępowanie przetargowe na Dostawę odzieży na potrzeby działalności sekcji piłki nożnej, piłki siatkowej oraz hokeja na lodzie GKS GieKSa Katowice S.A. wraz z transportem. Zachęcamy Wykonawców do zapoznania się z dokumentacją przetargową i udziału w postępowaniu. Jednocześnie informujemy, że całość postępowania prowadzona jest za pośrednictwem internetowej platformy przetargowej, a instrukcje korzystania z niej oraz wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy przetargowej – wskazane są na stronie internetowej Platformy przetargowej - pod adresem: https://gkskatowice.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
Ogłoszenie o zamówieniu
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT DODATKOWYCH
INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


dn. 31.05.2021  - ZP/01/05/2021 Dostawa odzieży na potrzeby działalności sekcji piłki nożnej, piłki siatkowej oraz hokeja na lodzie GKS GieKSa Katowice S.A. wraz z transportem.
Zamawiający informuje, iż w dniu dzisiejszym pod adresem
https://gkskatowice.logintrade.net/zapytania_email,46630,0c031fe92fdc7596e4f20c56c661319d.html
opublikowane zostało postępowanie przetargowe na Dostawę odzieży na potrzeby działalności sekcji piłki nożnej, piłki siatkowej oraz hokeja na lodzie GKS GieKSa Katowice S.A. wraz z transportem. Zachęcamy Wykonawców do zapoznania się z dokumentacją przetargową i udziału w postępowaniu. Jednocześnie informujemy, że całość postępowania prowadzona jest za pośrednictwem internetowej platformy przetargowej, a instrukcje korzystania z niej oraz wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy przetargowej – wskazane są na stronie internetowej Platformy przetargowej - pod adresem: https://gkskatowice.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
ZMIANA TREŚCI SWZ – PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 


dn. 28.01.2021 - 1/1/2021 OGŁOSZENIE O PRZETARGU na zadanie pn.:
„Dostawa sprzętu sportowego hokejowego” 
Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu ZP/02/07/2020 pn.:
„ Zabezpieczenie imprez sportowych na rzecz GKS GieKSa Katowice S.A.”
Załączniki 1-3
Załącznik 1
Załącznik 1a
Załącznik 1b
Załącznik 1c
Załącznik 1d
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4-8
Załącznik 4
Załącznik 5
Załącznik 6
Załącznik 7
Załącznik 8
Odpowiedź zamawiającego na pytania do ogłoszenia o zamówieniu

Ogłoszenie o wykonawcach dopuszczonych do II etapu postępowania
Ogłoszenie wyników postępowania 
 


 

Lipiec 2020 r.: OGŁOSZENIE O PRZETARGU na zadanie pn.:
„Dostawa sprzętu sportowego dla sekcji hokeja na lodzie”
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W PRZETARGU PUBLICZNYM
pn. "Dostawa sprzętu sportowego dla sekcji hokeja na lodzie - Część I"
pn. "Dostawa sprzętu sportowego dla sekcji hokeja na lodzie - Część II"
pn. "Dostawa sprzętu sportowego dla sekcji hokeja na lodzie - Część III"
pn. "Dostawa sprzętu sportowego dla sekcji hokeja na lodzie - Część IV"
pn. "Dostawa sprzętu sportowego dla sekcji hokeja na lodzie - Część V"
ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W PRZETARGU PUBLICZNYM
pn. "Dostawa sprzętu sportowego dla sekcji hokeja na lodzie - Część I"
pn. "Dostawa sprzętu sportowego dla sekcji hokeja na lodzie - Część II"
pn. "Dostawa sprzętu sportowego dla sekcji hokeja na lodzie - Część III"
pn. "Dostawa sprzętu sportowego dla sekcji hokeja na lodzie - Część IV"
pn. "Dostawa sprzętu sportowego dla sekcji hokeja na lodzie - Część V"

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na zadanie pn.:
„Dostawa sprzętu sportowego dla sekcji hokeja na lodzie I” ZP/01/01/2020
OGŁOSZENIE O WYKONAWCACH DOPUSZCZONYCH DO II ETAPU POSTĘPOWANIA
ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO NA WNIOSEK O ZMIANĘ PROJEKTU UMOWY
OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

październik 2019 r: OGŁOSZENIE O PRZETARGU na zadanie pn.:
„Dostawa sprzętu sportowego dla sekcji hokeja na lodzie I”
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


październik 2019 r: OGŁOSZENIE O PRZETARGU na zadanie pn.:
„Dostawa sprzętu sportowego dla sekcji hokeja na lodzie II”
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

lipiec 2019 r: OGŁOSZENIE O PRZETARGU na zadanie pn.:
„Dostawa sprzętu sportowego dla sekcji hokeja na lodzie”
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA I
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA II

lipiec 2018 r: OGŁOSZENIE O PRZETARGU na zadanie pn.:
„Dostawa sprzętu sportowego hokejowego” - WYNIK
„Dostawa sprzętu sportowego hokejowego” - WYNIK
„Dostawa sprzętu sportowego hokejowego” - WYNIK
„Dostawa sprzętu sportowego hokejowego” - WYNIK

 Zaproszenie Rady Nadzorczej do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego

sierpień 2017 r: OGŁOSZENIE O PRZETARGU na zadanie pn.:
„Dostawa sprzętu sportowego hokejowego” - WYNIK
„Dostawa sprzętu sportowego hokejowego” - WYNIK
„Dostawa sprzętu sportowego hokejowego” - WYNIK
„Dostawa sprzętu sportowego hokejowego” - WYNIK
„Dostawa sprzętu sportowego hokejowego” - WYNIK

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
PKO BP Ekstraklasa