Regulamin

Zasady pracy przedstawicieli mediów na Stadionie Miejskim w Katowicach przy okazji meczów domowych piłki nożnej mężczyzn GKS-u Katowice.

1. Klub przyznaje akredytacje stałe na cały sezon oraz jednorazowe na poszczególne mecze. Aby je otrzymać, należy zarejestrować się w Internetowym Biurze Prasowym GKS Katowice. Złożenie wniosku o akredytację, nie oznacza jej automatycznego przyznania. Potwierdzenie uzyskania akredytacji następuje w Internetowym Biurze Prasowym.

2. W związku z ograniczoną liczbą miejsc, w pierwszej kolejności pozytywnie rozpatrywane będą wnioski akredytacyjne największych redakcji regularnie informujących o GKS-ie Katowice.

3. Akredytacje można odbierać w dniu meczu w Biurze Obsługi Kibica (kontener przed Stadionem Miejskim), najwcześniej na 90 minut przed rozpoczęciem spotkania. Do odbioru akredytacji niezbędne jest okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość. Dziennikarze bez identyfikatora nie będą mieli wstępu na obiekt. Akredytacje nie będą wydawane osobom trzecim i nieupoważnionym. Wewnętrzny parking na obiekcie jest zamknięty, prosimy o pozostawianie samochodów na parkingu zewnętrznym.

4. Akredytacja upoważnia przedstawicieli mediów do przebywania na loży prasowej, strefie mieszanej oraz w sali konferencyjnej. Wejście na Stadion Miejski odbywa się przez bramę główną, a następnie wejście VIP Trybuny Głównej.

Akredytacja upoważnia fotoreporterów do przebywania w strefie za linią band, w sali konferencyjnej oraz w strefie przy ławkach rezerwowych (wyłącznie do momentu zakończenia prezentacji i rzutu monetą). Wejście na Stadion Miejski odbywa się przez bramę główną, a następnie przez bramę techniczną mieszczącą się między Trybuną Główną a Północną. Posiadacze takiej akredytacji zobowiązani są przed wejściem na płytę stadionu pobrać i nałożyć na siebie kamizelkę ze znacznikiem „FOTO” (dostępna przy bramie technicznej), a po meczu ją zwrócić. Poruszanie się w obrębie boiska bez identyfikatora i kamizelki jest zabronione.

5. Składy meczowe dostępne są na stojaku przy wejściu na lożę VIP, najwcześniej na godzinę przed rozpoczęciem spotkania.

6. Po meczu GKS Katowice zapewnia dostęp do strefy mieszanej (hol na parterze Trybuny Głównej) oraz organizuje konferencję prasową w Sali Konferencyjnej (II piętro, p. 212) z trenerami obu drużyn.

7. W przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszych zasad, regulaminu stadionu lub regulaminu imprezy masowej, akredytacja może zostać zawieszona lub odebrana.

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga