Struktura akcjonariatu GKS Gieksa katowice s.a.

(stan na dzien 31.07.2018)
Akcjonariusz Numer ID Ilość akcji Procent
Miasto Katowice 276255387 45 500 000
81,36%
Trust Trading sp. z o. o. 278053268 5 775 878
10,33%
Pozostali (mniej niż 5% głosów na WZA) 4 647 857
8,31%
Oficjalny partner klubu
Główny sponsor klubu
Sponsor
Premium
Partner
platynowy
Partner
Złoty
Przyjaciel
GieKSy
Partnerzy techniczni
Partnerzy