Podpisanie umowy objęcia akcji serii J wyemitowanych w ramach podwyższenia kapitału w ramach kapitału docelowego

28.02.2013 (bieżący 8/2013)

Zarząd Spółki GKS GieKSa Katowice S.A. z siedzibą w Katowicach informuje, iż w dniu 27 lutego 2013 r. zawarta została między Emitentem a Miastem Katowice umowa objęcia akcji serii J, wyemitowanych na mocy uchwały nr 1/02/2013 Zarządu Spółki podjętej w dniu 21 lutego 2013 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii J i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii J.

Akcje serii J zostały zaoferowane do objęcia w ramach oferty prywatnej skierowanej do indywidualnych adresatów, w liczbie nie większej niż 99 (dziewięćdziesiąt dziewięć) podmiotów, wytypowanych według uznania Zarządu Spółki.
Miasto Katowice, w odpowiedzi na skierowaną do niego ofertę objęcia akcji serii J, objął 1.100.000 akcji serii J o wartości nominalnej 1,00 zł każda, po cenie emisyjnej 1,00 zł za każdą akcję.Podstawa prawna: §3 ust. 1 Zał. nr 3 Reg. ASO


Osoby reprezentujące spółkę:

Bogusław Wyszomirski - Prezes Zarządu Wojciech Cygan - Wiceprezes Zarządu

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
PKO BP Ekstraklasa