Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w ramach emisji akcji serii J

27.03.2013 (bieżący 10/2013)

Zarząd Spółki GKS GieKSa Katowice S.A. informuje, iż w dniu 27 marca 2013 r. powziął informację o dokonaniu w dniu 27 marca 2013 r. wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 18.323.735,00 zł do kwoty
19.423.735,00 zł poprzez emisję 1.100.00 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

W związku z powyższym, kapitał zakładowy spółki GKS GieKSa Katowice S.A. w kwocie 19.423.735,00 zł składa się z 19.423.735 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda, w tym:

- 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- 6.000.878 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- 575.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E,
- 2.347.857 akcji zwykłych na okaziciela serii F,
- 1.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G,
- 1.600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H,
- 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I,
- 1.100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J.

Emitent informuje, iż po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego, ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosi 19.423.735.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 5 Zał. nr 3 Reg. ASO


Osoby reprezentujące spółkę:

Bogusław Wyszomirski - Prezes Zarządu Wojciech Cygan - Wiceprezes Zarządu

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga