Zmiana daty przekazania raportu rocznego

23.04.2013 (bieżący 12/2013)

Zarząd GKS GieKSa Katowice S.A. informuje o ponownej zmianie daty publikacji raportu rocznego.

W związku z otrzymaniem od biegłego rewidenta informacji, że wydanie przez niego opinii z badania sprawozdania finansowego za 2012 r. nastąpi do dnia 15 maja 2013 r., Zarząd GKS GieKSa Katowice S.A. jest zobligowany do zmiany terminu publikacji raportu rocznego na dzień 15 maja 2013 r. a nie jak wcześniej informował w dniu 30 kwietnia br.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że terminy publikacji pozostałych raportów okresowych w 2013 roku przekazane raportem EBI nr 2/2013 z dna 25.01.2013 r. nie uległy zmianiePodstawa prawna:
§ 6 ust 14.2 Zał. nr 3 Reg. ASO


Osoby reprezentujące spółkę:

Bogusław Wyszomirski - Prezes Zarządu Wojciech Cygan - Wiceprezes Zarządu

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
PKO BP Ekstraklasa