Powołanie Wiceprezesa Zarządu Spółki

28.02.2023 (bieżący 5/2023)

EBI  5/2023

z dnia 28.02.2023 r.

Powołanie Wiceprezesa Zarządu Spółki


GKS GieKSa Katowice S.A. informuje, iż w dniu 27 lutego 2023 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę o powołaniu z dniem podjęcia uchwały Pana Krzysztofa Nowaka na Wiceprezesa Zarządu.

Ponadto GKS GieKSa Katowice S.A. informuje, iż życiorys zawodowy zostanie przekazany do publicznej wiadomości niezwłocznie po dostarczeniu go do Spółki przez powołanego Wiceprezesa Zarządu.

Podstawa prawna: §3 ust.1 pkt.7 Zał. nr 3 Reg. ASO oraz §10 pkt.20 Zał. nr 1 Reg. ASO 

Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Szczerbowski- Prezes Zarządu
Krzysztof Nowak – Wiceprezes Zarządu

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga