Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy dnia 13 czerwca 2022r.

13.06.2022 (bieżący 8/2022)

EBI  8/2022

z dnia 13.06.2022 r.

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy dnia 13 czerwca 2022r.

Spółka GKS GieKSa Katowice S.A. podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwał (wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z podjętych uchwał) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 13 czerwca 2022 roku.

Podstawa prawna: § 4 ust 2 pkt 7 Zał. nr 3 Reg. ASO

Osoby reprezentujące spółkę:
•             Marek Szczerbowski – Prezes Zarządu
•             Łukasz Czopik – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:
treść uchwał ZWZ 13 06 2022.pdf

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga