Korekta raportu rocznego za 2021 r. (4/2022)

14.04.2022 (bieżący 05/2022)

EBI  5/2022

z dnia 14.04.2022 r.

Korekta raportu rocznego za 2021 r. (4/2022)

Zarząd GKS GieKSa Katowice S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości korektę Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2021 rok opublikowanego w dniu 12.04.2022 r.

Załączniki:
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2021 rok-korekta

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 2 Zał. nr 3 Reg. ASO

Osoby reprezentujące spółkę:

Marek Szczerbowski- Prezes Zarządu Łukasz Czopik – Wiceprezes Zarządu
Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
PKO BP Ekstraklasa