Raport roczny za 2021 r.

12.04.2022 (roczny 04/2022)

EBI  4/2022

z dnia 12.04.2022 r.

Raport roczny za 2021 r.

Zarząd Spółki GKS GieKSa Katowice S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny za 2021 r.

Załączniki:
Raport Roczny za 2021 rok
Sprawozdanie finansowe za 2021 rok
Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2021 rok
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2021

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 2 Zał. nr 3 Reg. ASO

Osoby reprezentujące spółkę:

Marek Szczerbowski- Prezes Zarządu Łukasz Czopik – Wiceprezes Zarządu
Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
PKO BP Ekstraklasa