Powołanie Wiceprezesa Zarządu Spółki

19.01.2022 (bieżący 02/2022)

EBI  2/2022

z dnia 19.01.2022 r.

Powołanie Wiceprezesa Zarządu Spółki

GKS GieKSa Katowice S.A. informuje, iż w dniu 19 stycznia 2022 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę o powołaniu z dniem podjęcia uchwały Pana Łukasza Czopika na Wiceprezesa Zarządu.

Jednocześnie GKS GieKSa Katowice S.A. przekazuje w załączeniu życiorys zawodowy nowo powołanego Wiceprezesa Zarządu.

Podstawa prawna: §3 ust.1 pkt.7 Zał. nr 3 Reg. ASO oraz §10 pkt.20 Zał. nr 1 Reg. ASO

Załącznik:
Łukasz Czopik życiorys.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Szczerbowski - Prezes Zarządu
Łukasz Czopik - Wiceprezes Zarządu

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga