Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2022 r.

11.01.2022 (bieżący 01/2022)

EBI 1/2022
z dnia  11.01.2022 r.

Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2022 r.

Zarząd GKS GieKSa Katowice S.A. informuje, iż raporty okresowe w roku obrotowym 2022 r. będą przekazywane w następujących terminach:
Raport za IV kwartał 2021 roku: 28 stycznia 2022
Raport za I kwartał 2022 roku: 29 kwietnia 2022
Raport za II kwartał 2022 roku: 28 lipca 2022
Raport za III kwartał 2022 roku: 27 października 2022
Raport roczny za 2021 rok: 12 kwietnia 2022

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości
w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

§ 6 ust 14.1 Zał. nr 3 Reg. ASO

Osoby reprezentujące spółkę:

Marek Szczerbowski- Prezes Zarządu
Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga