Zawarcie umowy z biegłym rewidentem o badanie sprawozdania finansowego

17.11.2021 (bieżący 14/2021)

EBI 14/2021     

z dnia 17.11.2021 r.


Zawarcie umowy z biegłym rewidentem o badanie sprawozdania finansowego

Zarząd GKS GieKSa Katowice S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) informuje, że dnia 17 listopada 2021r. Spółka powzięła informacje o zawarciu z KPW Audytor Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 3640, umowy o badanie sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2021 i rok obrotowy 2022.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Szczerbowski - Prezes Zarządu

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
PKO BP Ekstraklasa