Powołanie Prezesa Zarządu na kolejną kadencję

28.06.2021 (bieżący 8/2021)

EBI  8/2021

z dnia 28.06.2021 r.

Powołanie Prezesa Zarządu na kolejną kadencję

Zarząd GKS GieKSa Katowice S.A. informuje, iż w dniu 28 czerwca 2021 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę o powołaniu na kolejną kadencję Prezesa Zarządu Pana Marka Szczerbowskiego. 

Życiorys zawodowy Prezesa Zarządu, wymagany zgodnie z § 10 pkt. 20) Zał. nr 1 Reg. ASO, Emitent przekazał do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym Nr 20/2019.

Podstawa prawna: §3 ust.1 pkt.7 Zał. nr 3 Reg. ASO

Osoby reprezentujące spółkę:
•             Marek Szczerbowski – Prezes Zarządu

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga