Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy dnia 28 czerwca 2021r.

28.06.2021 (bieżący 7/2021)

EBI  7/2021

z dnia 28.06.2021 r.


Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy dnia 28 czerwca 2021r.

Spółka GKS GieKSa Katowice S.A. podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwał (wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z podjętych uchwał) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 28 czerwca 2021 roku.

Podstawa prawna: § 4 ust 2 pkt 7 Zał. nr 3 Reg. ASO

Osoby reprezentujące spółkę:
•             Marek Szczerbowski – Prezes Zarządu

Załączniki:
Treść uchwał ZWZ 28 czerwca 2021.pdf

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga