GKS GIEKSA KATOWICE S.A. RB_ASO 07 2020

ESPI  7/2020

z dnia 29.06.2020 r.


Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GKS GieKSa Katowice S.A. w dniu 26 czerwca 2020 r.

GKS GieKSa Katowice S.A. przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GKS GieKSa Katowice S.A. w dniu 26 czerwca 2020 r.

1. Miasto Katowice
Liczba głosów z posiadanych akcji na ZWZ – 57.800.000
Udział w ogólnej liczbie głosów – 84,72 %
Udział w liczbie głosów na ZWZ – 100 %

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Osoby reprezentujące spółkę:
•             Marek Szczerbowski- Prezes Zarządu

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga