GKS GIEKSA KATOWICE S.A. RB_ASO 02 2020

ESPI 2/2020

z dnia 20.03.2020 r.

Informacje dotyczące wpływu koronawirusa na działalność GKS GieKSa Katowice S.A.

Zarząd Spółki GKS GieKSa Katowice S.A., w nawiązaniu do oświadczenia Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych "ESMA" oraz komunikatu Komisji Nadzoru Finansowego niniejszym przekazuje informacje na temat aktualnej sytuacji Spółki w związku z epidemią koronawirusa.

Zarząd GKS GieKSa Katowice S.A. podjął czynności mające na celu minimalizację zagrożenia dla pracowników i współpracowników Spółki  w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19. W zakresie organizacji pracy wprowadzono możliwość pracy zdalnej, do czego wykorzystywane są platformy komunikacji elektronicznej. Stosowne komunikaty zostały rozesłane mailowo, a Spółka za pośrednictwem mediów społecznościowych informuje o bieżącej sytuacji. Biuro Spółki jest dla osób trzecich nieczynne, obsługa odbywa się telefonicznie i mailowo. Adresy i telefony podane zostały przez Spółkę za pośrednictwem Facebooka i Instagrama.

Bieżące funkcjonowanie Spółki opiera się o system dyżurów oraz telepracę, a komunikacja zewnętrzna odbywa się za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Działalność sportowa została zawieszona. Zarząd Spółki wystąpił do PZPN z wnioskiem o zawieszenie rozgrywek ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Wniosek został uwzględniony. Podobne ustalenia zapadły na spotkaniu klubów hokejowych - jednogłośnie uznano, że rozgrywki play-off należy zakończyć. Mecze PlusLigi siatkówki również zostały zawieszone do odwołania.

Mając na uwadze powyższe, Spółka poinformowała też odpowiednie organy o odwołaniu zaplanowanych imprez masowych (mecze piłki nożnej, siatkówki i hokeja).

Spółka analizuje obecnie kontrakty z zawodnikami, co ma związek z zawieszeniem wszystkich rozgrywek.

W krótkim okresie sytuacja finansowa Spółki jest stabilna, długookresowe prognozy obecnie nie są wiarygodne, ze względu na błyskawicznie zmieniającą się sytuację w kraju i na świecie.

Emitent na bieżąco monitoruje rozwój sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 i potencjalnego wpływu pandemii na działalność. Na dzień publikacji raportu, z uwagi na dynamicznie zmieniające się warunki, Zarząd Emitenta, mimo dołożenia należytej staranności nie jest w stanie w sposób jednoznaczny określić wpływu rozprzestrzeniania się wirusa na przyszłą działalność, wyniki finansowe i perspektywy rozwoju.

W przypadku pojawienia się nowych okoliczności, które mogą mieć istotny wpływ na generowane wyniki finansowe i sytuację gospodarczą Emitenta, będą one upubliczniane w osobnych raportach bieżących.

Powyższa informacja jest publikowana ze względu na fakt, iż rozprzestrzenianie się koronawirusa COVID-19 w Polsce i na świecie może mieć wpływ na działalność, wyniki finansowe i dalsze perspektywy rozwoju Emitenta.

Podstawa prawna:

Art. 17 rozporządzenia MAR – informacje poufne

Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Szczerbowski - Prezes Zarządu

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga