GKS GIEKSA KATOWICE S.A. RB_ASO 18 2019

ESPI 18/2019
z dnia 09.08.2019 r.


Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GKS GieKSa Katowice S.A. w dniu 8 sierpnia 2019 r.

GKS GieKSa Katowice S.A. przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GKS GieKSa Katowice S.A. w dniu 8 sierpnia 2019 r.

1. Miasto Katowice

Liczba głosów z posiadanych akcji na NWZ – 57.800.000
Udział w ogólnej liczbie głosów – 84,72 %
Udział w liczbie głosów na NWZ – 100 %

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Osoby reprezentujące spółkę:

• Marcin Ćwikła - Prokurent

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga