Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GKS GieKSa Katowice S.A.

12.07.2019 (bieżący 15/2019)

GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 8 sierpnia 2019 roku o godz. 10:00  w siedzibie Spółki przy ul. Bukowej 1A w Katowicach. 

Załączniki:
1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ 
2. Projekty uchwał NWZ 
3. Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika 
4. Informacja o ogólnej liczbie akcji na dzień ogłoszenia o zwołaniu NWZ 

Podstawa prawna: § 4 ust 2 pkt 1 i 3 Zał. nr 3 Reg. ASO

Osoby reprezentujące spółkę:
Marcin Ćwikła- Prokurent

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga