GKS GIEKSA KATOWICE S.A. RB_ASO 12 2019

ESPI  12/2019
z dnia 12.06.2019 r.


Podjęcie uchwały o połączeniu Emitenta ze Spółką Zależną Klubem Hokejowym GKS Katowice S.A.

GKS GieKSa Katowice S.A. (emitent) informuje, iż  Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w dniu dzisiejszym tj. 12.06.2019 r. uchwałę nr 26/06/2019 o połączeniu GKS GieKSa Katowice S.A. ze spółką zależną Klubem Hokejowym GKS Katowice S.A.

Spółka GKS GieKSa Katowice S.A. została upoważniona przez Walne Zgromadzenie do podjęcia wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia.

Podjęcie uchwały przez Walne Zgromadzenie Spółki Zależnej planowane jest na dzień 14.06.2019 r.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:

Marcin Ćwikła - Prokurent
Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga