Powołanie członka Rady Nadzorczej

12.06.2019 (bieżący 13/2019)

EBI  13/2019
z dnia 12.06.2019 r.


Powołanie członka Rady Nadzorczej

GKS GieKSa Katowice S.A. informuje, iż w dniu 12 czerwca 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwałą nr 22/06/2019 powołało do składu Rady Nadzorczej: Pana Sławomira Witek.

Ponadto GKS GieKSa Katowice S.A. informuje, iż życiorys zawodowy zostanie przekazany do publicznej wiadomości niezwłocznie po dostarczeniu go do Spółki przez powołanego członka Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna: §3 ust.2 pkt.11 Zał. nr 3 Reg. ASO

Osoby reprezentujące spółkę:

Marcin Ćwikła- Prokurent
Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga