GKS GIEKSA KATOWICE S.A. RB_ASO 10 2019

ESPI  10/2019
z dnia 31.05.2019 r.


Temat: Decyzja Komisji ds. Licencji Klubowych Polskiego Związku Piłki Nożnej

Treść raportu:
GKS GieKSa Katowice S.A. informuje, iż w dniu 31.05.2019 r. powzięła informację o decyzji Komisji ds. Licencji Klubowych Polskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 30.05.2019 r. w sprawie przyznania licencji nr 8/I dla Klubu GKS Katowice na sezon 2019/2020 z nadzorem sportowym w związku z brakiem dokumentu potwierdzającego odbycie szkolenia z zakresu kryterium S.05.

Podstawa prawna: Art. 17 rozporządzenia MAR – informacje poufne

Osoby reprezentujące spółkę:
Marcin Janicki – Prezes Zarządu

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga