Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 r.

26.04.2019 (kwartalny 7/2019)

Zarząd Spółki GKS GieKSa Katowice S.A. przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy oraz skonsolidowany raport za I kwartał 2019 r. 

Załączniki:

Jednostkowy raport kwartalny I KW 2019
Skonsolidowany raport kwartalny I KW 2019

Podstawa prawna: § 5 ust 1 pkt 1 Zał. nr 3 Reg. ASO  

Osoby reprezentujące spółkę:
    • Marcin Janicki- Prezes Zarządu

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga