Korekta jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok (nr 5/2019)

16.04.2019 (bieżący 6/2019)

Zarząd GKS GieKSa Katowice S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent), informuje, że na skutek złej jakości skanu w skonsolidowanym raporcie rocznym za rok 2018, opublikowanym w dniu 10 kwietnia 2019 r. nieczytelne są strony: 34,35.

Wobec powyższego Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości korektę skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2018, opublikowanego w dniu 10 kwietnia 2019 r. Korekcie ze względu na słabą jakość scanu podlega cały załącznik- informując jednocześnie, że dane finansowe w nim zawarte nie uległy zmianie.

W załączeniu skorygowane:
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2018 rok


Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 2 Zał. nr 3 Reg. ASO

Osoby reprezentujące spółkę:
Marcin Janicki - Prezes Zarządu

Klub współfinansowany z budżetu miasta Katowice
Główny sponsor klubu
Partner
platynowy
Partner
Złoty
Partner srebrny
Przyjaciel
GieKSy
Partnerzy techniczni
Partner medialny
Partnerzy