Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za 2018 r.

10.04.2019 (roczny 5/2019)

EBI  5/2019
z dnia 10.04.2019 r.


Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za 2018 r.

Zarząd Spółki GKS GieKSa Katowice S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny za 2018 r.

Załączniki:
Raport Roczny za 2018 rok
Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2018 rok
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2018 rok
Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego za 2018 rok
Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2018 rok
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2018
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2018

GKS e-Sprawozdanie finansowe 2018 WO
eSPR_0000336380_2019_204104026112611

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 2 Zał. nr 3 Reg. ASO

Osoby reprezentujące spółkę:

Marcin Janicki - Prezes Zarządu
Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga