GKS GIEKSA KATOWICE S.A. RB-W_ASO 14 2018

ESPI  14/2018
z dnia 24.08.2018 r.


Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GKS GieKSa Katowice S.A. w dniu 23 sierpnia 2018 r.

GKS GieKSa Katowice S.A. przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GKS GieKSa Katowice S.A. w dniu 23 sierpnia 2018 r.

1. Miasto Katowice
Liczba głosów z posiadanych akcji na NWZ – 45.500.000
Udział w ogólnej liczbie głosów – 81,36 %
Udział w liczbie głosów na NWZ – 100 %

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Osoby reprezentujące spółkę:
•             Marcin Janicki - Prezes Zarządu

Klub współfinansowany z budżetu miasta Katowice
Główny sponsor klubu
Sponsor
Premium
Partner
platynowy
Partner
Złoty
Partner srebrny
Przyjaciel
GieKSy
Partnerzy techniczni
Partnerzy