Powołanie Prokurentów i udzielenie prokury (uzupełnienie raportu nr 20/2018 o życiorysy prokurentów)

12.07.2018 (bieżący 22/2018)

EBI 22/2018
z dnia 12.07.2018


Powołanie Prokurentów i udzielenie prokury (uzupełnienie raportu nr 20/2018 o życiorysy prokurentów)

W nawiązaniu do raportu nr 20/2018 z dnia 3.07.2018 r. GKS GieKSa Katowice S.A. przekazuje w załączeniu życiorysy zawodowe nowo powołanych Prokurentów Spółki.

Podstawa prawna: §3 ust.2 pkt.11 Zał. nr 3 Reg. ASO
Załącznik 1: Tadeusz Bartnik-życiorys.pdf
Załącznik 2: Jolanta Sonik-życiorys.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:

Marcin Janicki - Prezes Zarządu

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
PKO BP Ekstraklasa