Powołanie Prokurentów i udzielenie prokury

03.07.2018 (bieżący 20/2018)

EBI 20/2018
z dnia 03.07.2018 r.

Powołanie Prokurentów i udzielenie prokury


Zarząd GKS GieKSa Katowice S.A. informuje, iż w dniu 3 lipca 2018 roku podjął uchwałę o powołaniu Pani Jolanty Sonik oraz Pana Tadeusza Bartnika na Prokurentów Spółki oraz tego samego dnia udzielił wyżej wymienionym osobom prokury. Udzielona prokura jest łączna, co oznacza że prokurent jest upoważniony do składania oświadczeń w imieniu Spółki działając łącznie z innym prokurentem lub członkiem Zarządu. 

Ponadto GKS GieKSa Katowice S.A. informuje, iż życiorysy zawodowe zostaną przekazane do publicznej wiadomości niezwłocznie po dostarczeniu ich do Spółki.

Podstawa prawna: §3. ust. 1. pkt 7) zał. nr 3 Reg. ASO

Osoby reprezentujące spółkę:

Marcin Janicki - Prezes Zarządu

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga