Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za 2017 r.

16.04.2018 (roczny 8/2018)

EBI  8/2018
z dnia 16.04.2018 r.
Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za 2017 r.

Zarząd Spółki GKS GieKSa Katowice S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny za 2017 r.

Załączniki:
Raport Roczny za 2017 rok
Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2017 rok
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2017 rok
Opinia z badania jednostkowego sprawozdania finansowego za 2017 rok
Opinia z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2017 rok
Sprawozdanie Zarządu Spółki za rok 2017
Sprawozdanie Zarządu z Grupy Kapitałowej za rok 2017

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 2 Zał. nr 3 Reg. ASO
Osoby reprezentujące spółkę:

Marcin Janicki - Prezes Zarządu
Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga