Zmiana daty przekazania raportu kwartalnego

20.04.2016 (bieżący 7/2016)

Zarząd GKS GieKSa Katowice S.A. informuje, iż ulega zmianie data przekazania do publicznej wiadomości raportu okresowego za I kwartał 2016 roku.
Poprzedni termin przekazania raportu okresowego za I kwartał 2016 określony w raporcie bieżącym Nr 1/2016 z dnia 4 stycznia 2016 r. określony został na dzień 29 kwietnia br.
W związku ze zmianą, Zarząd informuje, iż ogłoszenie raportu okresowego za I kwartał 2016 nastąpi w dniu 22 kwietnia 2016 roku.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że terminy publikacji pozostałych raportów okresowych w 2016 roku przekazane raportem EBI nr 1/2016 z dnia 04.01.2016 r. nie uległy zmianie.


Podstawa prawna:
§ 6 ust 14.2 Zał. nr 3 Reg. ASO


Osoby reprezentujące spółkę:

Wojciech Cygan - Prezes Zarządu Marcin Janicki - Wiceprezes Zarządu
Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga