GKS GIEKSA KATOWICE S.A. RB_ASO 9 2015[450523]

Raport ESPI

Raport RB_ASO

Numer: 9/2015
Data sporządzenia: 11-06-2015

Spółka: GKS GIEKSA KATOWICE S.A.

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GKS GieKSa Katowice S.A. w dniu 10 czerwca 2015 r.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:
GKS GieKSa Katowice S.A. przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GKS GieKSa Katowice S.A. w dniu 10 czerwca 2015 r.

1. Miasto Katowice
Liczba głosów z posiadanych akcji na ZWZ - 25.900.000
Udział w ogólnej liczbie głosów - 71,3 %
Udział w liczbie głosów na ZWZ - 99,96 %.

.Podpisy osób reprezetujących spółkę:
. Dołączony plik Wojciech Cygan Prezes Zarządu Dołączony plik Marcin Janicki Wiceprezes Zarządu

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga