Zmiana daty przekazania raportu rocznego

12.05.2015 (bieżący 10/2015)

Zarząd GKS GieKSa Katowice S.A. informuje, iż ulega zmianie data przekazania do publicznej wiadomości raportu rocznego za rok 2014.

Poprzedni termin przekazania raportu rocznego za rok 2014 określony w raporcie bieżącym Nr 9/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. określony został na dzień 15 maja br.
W związku ze zmianą, Zarząd informuje, iż ogłoszenie raportu rocznego za rok 2014 nastąpi w dniu 14 maja 2015 roku.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że terminy publikacji pozostałych raportów okresowych w 2015 roku przekazane raportem EBI nr 1/2015 z dna 09.01.2015 r. nie uległy zmianie.


Podstawa prawna:

§ 6 ust 14.2 Zał. nr 3 Reg. ASO


Osoby reprezentujące spółkę:

Wojciech Cygan - Prezes Zarządu Marcin Janicki - Wiceprezes Zarządu
Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga