Zmiana daty przekazania raportu rocznego

30.04.2015 (bieżący 9/2015)

Zarząd GKS GieKSa Katowice S.A. informuje o ponownej zmianie daty publikacji raportu rocznego.

W związku z otrzymaniem od biegłego rewidenta informacji, że wydanie przez niego opinii z badania sprawozdania finansowego za 2014 r. nastąpi do dnia 15 maja 2015 r., Zarząd GKS GieKSa Katowice S.A. jest zobligowany do zmiany terminu publikacji raportu rocznego na dzień 15 maja 2015 r. a nie jak wcześniej informował w dniu 30 kwietnia br.


Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że terminy publikacji pozostałych raportów okresowych w 2015 roku przekazane raportem EBI nr 1/2015 z dna 09.01.2015 r. nie uległy zmianie.


Podstawa prawna:

§ 6 ust 14.2 Zał. nr 3 Reg. ASO


Osoby reprezentujące spółkę:

Wojciech Cygan - Prezes Zarządu Marcin Janicki - Wiceprezes Zarządu
Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
PKO BP Ekstraklasa