Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2015 r.

09.01.2015 (bieżący 1/2015)

Zarząd GKS GieKSa Katowice S.A. informuje, iż raporty okresowe w roku obrotowym 2015 r. będą przekazywane w następujących terminach:


Raport za IV kwartał 2014 roku: 13 lutego 2015

Raport za I kwartał 2015 roku: 15 maja 2015

Raport za II kwartał 2015 roku: 14 sierpnia 2015

Raport za III kwartał 2015 roku: 13 listopada 2015

Raport roczny za 2014 rok: 15 kwietnia 2015Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości
w formie raportu bieżącego.


Podstawa prawna:

§ 6 ust 14.1 Zał. nr 3 Reg. ASO


Osoby reprezentujące spółkę:

Wojciech Cygan - Prezes Zarządu Marcin Janicki - Wiceprezes Zarządu
Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga