Podpisanie umowy objęcia akcji serii P wyemitowanych w ramach podwyższenia kapitału w ramach kapitału docelowego

11.02.2015 (bieżący 3/2015)

Zarząd Spółki GKS GieKSa Katowice S.A. z siedzibą w Katowicach informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o podpisaniu przez Miasto Katowice w dniu 11.02.2015 r. umowy objęcia akcji serii P, wyemitowanych na mocy uchwały nr 1/01/2015 Zarządu Spółki podjętej w dniu 29 stycznia 2015 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii P i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii P.

Akcje serii P zostały zaoferowane do objęcia w ramach oferty prywatnej skierowanej do indywidualnych adresatów, w liczbie nie większej niż 99 (dziewięćdziesiąt dziewięć) podmiotów, wytypowanych według uznania Zarządu Spółki.
Miasto Katowice, w odpowiedzi na skierowaną do niego ofertę objęcia akcji serii P, objął 1.400.000 akcji serii P o wartości nominalnej 1,00 zł każda, po cenie emisyjnej 1,00 zł za każdą akcję.


Podstawa prawna: §3 ust. 1 Zał. nr 3 Reg. ASO


Osoby reprezentujące spółkę:

Wojciech Cygan - Prezes Zarządu Marcin Janicki - Wiceprezes Zarządu
Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
PKO BP Ekstraklasa