GKS GIEKSA KATOWICE S.A. RB_ASO 1 2015[437520]

Raport ESPI

Raport RB_ASO

Numer: 1/2015
Data sporządzenia: 09-01-2015

Spółka: GKS GIEKSA KATOWICE S.A.

Temat: Powzięcie informacji o zmianie stanu posiadania akcji Akcjonariusza - Trust Trading Sp. z o.o.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
GKS GieKSa Katowice S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 9.01.2015 r. powzięła informację od akcjonariusza Spółki - Spółki Trust Trading Sp. z o. o. o następującej treści:

"Niniejszym zawiadamiam, że firma Trust Trading Sp. z o.o. dokonała zbycia w ramach transakcji pozagiełdowych 1 200 000 sztuk akcji serii G GKS GieKSa Katowice SA stanowiących 3,94 % kapitału zakładowego."

Przed zbyciem Spółka Trust Trading Sp. z o.o. posiadała 7 505 878 sztuk akcji GKS GieKSa Katowice S.A., stanowiących 24,67 % kapitału zakładowego Spółki, i dających 7 505 878 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 24,67 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Po zbyciu Spółka Trust Trading Sp. z o.o. posiada 6 305 878 sztuk akcji GKS GieKSa Katowice S.A., stanowiących 20,73 % kapitału zakładowego Spółki, i dających 6 305 878 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 20,73 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

.Podpisy osób reprezetujących spółkę:
. Dołączony plik Wojciech Cygan Prezes Zarządu Dołączony plik Marcin Janicki Wiceprezes Zarządu

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
PKO BP Ekstraklasa