GKS GIEKSA KATOWICE S.A. RB_ASO 1 2015[437520]

Raport ESPI

Raport RB_ASO

Numer: 1/2015
Data sporządzenia: 09-01-2015

Spółka: GKS GIEKSA KATOWICE S.A.

Temat: Powzięcie informacji o zmianie stanu posiadania akcji Akcjonariusza - Trust Trading Sp. z o.o.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
GKS GieKSa Katowice S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 9.01.2015 r. powzięła informację od akcjonariusza Spółki - Spółki Trust Trading Sp. z o. o. o następującej treści:

"Niniejszym zawiadamiam, że firma Trust Trading Sp. z o.o. dokonała zbycia w ramach transakcji pozagiełdowych 1 200 000 sztuk akcji serii G GKS GieKSa Katowice SA stanowiących 3,94 % kapitału zakładowego."

Przed zbyciem Spółka Trust Trading Sp. z o.o. posiadała 7 505 878 sztuk akcji GKS GieKSa Katowice S.A., stanowiących 24,67 % kapitału zakładowego Spółki, i dających 7 505 878 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 24,67 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Po zbyciu Spółka Trust Trading Sp. z o.o. posiada 6 305 878 sztuk akcji GKS GieKSa Katowice S.A., stanowiących 20,73 % kapitału zakładowego Spółki, i dających 6 305 878 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 20,73 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

.Podpisy osób reprezetujących spółkę:
. Dołączony plik Wojciech Cygan Prezes Zarządu Dołączony plik Marcin Janicki Wiceprezes Zarządu

Oficjalny partner klubu
Główny sponsor klubu
Sponsor
Premium
Partner
platynowy
Partner
Złoty
Partner srebrny
Przyjaciel
GieKSy
Partnerzy techniczni
Partnerzy