Korekta załącznika do raportu bieżącego nr 13/2014 ( Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GKS GieKSa Katowice S.A.)

16.05.2014 (bieżący 14/2014)

Zarząd GKS GieKSa Katowice S.A. przekazuje do publicznej wiadomości skorygowany załącznik do raportu bieżącego nr 13/2014. Korekta dotyczy dołączenia treści Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej GKS GieKSa Katowice S.A. za rok 2013.


Podstawa prawna: § 4 ust 2 pkt 1 i 3 Zał. nr 3 Reg. ASO
 

Załączniki:

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2013 r..pdf rozmiar: 554.4 kB

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 

Wojciech Cygan - Prezes Zarządu Marcin Janicki - Wiceprezes Zarządu

 

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
PKO BP Ekstraklasa