Uchwała Zarządu w sprawie zmiany uchwały z dnia 29 lipca 2011 r. nr 16/07/2011

24.08.2011 (bieżący 8/2011)

Zarząd GKS GieKSa Katowice S.A. informuje, iż w dniu 24.08.2011 r. podjął uchwałę nr 20/08/2011 w sprawie zmiany uchwały z dnia 29 lipca 2011 r. nr 16/07/2011 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji serii F i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji.
Zmieniono treść punktu 4 "Osoby uprawnione do objęcia i sposób objęcia akcji serii F" uchwały z dnia 29 lipca 2011 r. nr 16/07/2011 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji serii F i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji, o treści:
"4. Osoby uprawnione do objęcia i sposób objęcia akcji serii F.
Akcje serii F zostaną zaoferowane do objęcia w ramach ofert prywatnych skierowanych do indywidualnych adresatów, w liczbie nie większej niż 99 (dziewięćdziesiąt dziewięć) podmiotów, wytypowanych według uznania Zarządu Spółki.
Umowy objęcia akcji serii F zostaną zawarte przez Spółkę z inwestorami w trybie art. 431 § 2 pkt. 1 k.s.h. - tj. w drodze subskrypcji prywatnej, której otwarcie określa się na dzień dwudziestego dziewiątego lipca dwa tysiące jedenastego roku (29-07-2011), zaś termin zamknięcia na dzień trzydziestego pierwszego sierpnia dwa tysiące jedenastego roku (31-08-2011).
Akcje serii F zostaną pokryte wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F."
nadając mu treść:
"4. Osoby uprawnione do objęcia i sposób objęcia akcji serii F.
Akcje serii F zostaną zaoferowane do objęcia w ramach ofert prywatnych skierowanych do indywidualnych adresatów, w liczbie nie większej niż 99 (dziewięćdziesiąt dziewięć) podmiotów, wytypowanych według uznania Zarządu Spółki.
Umowy objęcia akcji serii F zostaną zawarte przez Spółkę z inwestorami w trybie art. 431 § 2 pkt. 1 k.s.h. - tj. w drodze subskrypcji prywatnej, której otwarcie określa się na dzień dwudziestego dziewiątego lipca dwa tysiące jedenastego roku (29-07-2011), zaś termin zamknięcia na dzień trzydziestego pierwszego października dwa tysiące jedenastego roku (31-10-2011).
Akcje serii F zostaną pokryte wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F."


Podstawa prawna: § 3 ust 1 Zał. nr 3 Reg. ASO


Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Krysiak - Prezes Zarządu Tomasz Karczewski - Wiceprezes Zarządu

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga