Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy dnia 31 sierpnia 2011 r.

01.09.2011 (bieżący 9/2011)

Zarząd GKS GieKSa Katowice S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych w dniu 31.08.2011 r. przez NWZA Spółki wraz ze wskazaniem liczby głosów oddanych w głosowaniu nad każdą uchwałą.

Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.
Podstawa prawna: § 4 ust 2 pkt 7 Zał. nr 3 Reg. ASO
 

Załączniki:

Treść uchwał NWZA 31.08.2011.pdf rozmiar: 150.7 kB

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 

Jacek Krysiak - Prezes Zarządu Tomasz Karczewski - Wiceprezes Zarządu

 

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
PKO BP Ekstraklasa