Korekta raportu bieżącego nr 4/2012 (Powołanie Prokurenta Spółki)

16.03.2012 (bieżący 7/2012)

W dniu 16 marca 2012 r. Spółka GKS GieKSa Katowice S.A. wysłała raport bieżący nr 4/2012 w którym omyłkowo nie podała podstawy prawnej treści raportu.

W związku z powyższym informujemy, iż podstawą prawną powyższego raportu jest §3 ust.2 pkt.11 Zał. nr 3 Reg. ASOOsoby reprezentujące spółkę:

Jacek Krysiak - Prezes Zarządu Radosław Bryłka - Prokurent

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga