Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy dnia 15 maja 2012 r.

15.05.2012 (bieżący 10/2012)

Zarząd GKS GieKSa Katowice S.A. podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwał (wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z podjętych uchwał) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 15 maja 2012 roku, podjętych do czasu ogłoszenia przerwy w obradach Zgromadzenia.

Jednocześnie, Zarząd Spółki informuje, że działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia do dnia 01 czerwca 2012 roku, do godziny 12:00.

 

Załączniki:

Treść uchwał ZWZ 15.05.2012.pdf rozmiar: 251.9 kB

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 

Jacek Krysiak - Prezes Zarządu Radosław Bryłka - Prokurent

 

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga